Full servis vizuálnej komunikácie

Ak je kvalita a výsledný efekt pre Vás prioritou, budeme si rozumieť. V spolupráci s klientom analyzujeme jeho potreby a ciele, určujeme cieľovú skupinu a následne vytvárame komunikačný mix, ktorý efektívne zúročuje vynaložené prostriedky. Širokému spektru zákazníkov, od jednotlivcov až po veľké spoločnosti poskytujeme servis, ktorý im zjednodušuje prácu, zabezpečuje jednotnosť vizuálneho štýlu, zvyšuje zisk a prispieva tak k celkovému profitu.

tip pre VásPraktický tip: Pozrite si užitočné informácie, ako si pripraviť podklady, prípadne v akom formáte je najlepšie dodať podklady pre ďalšie spracovanie.

Copyright © 2007 H2K Group, s.r.o. All Righst Reserved.