Spoločnosť H2K Group s.r.o., vznikla v roku 2003 ako grafické a multimediálne štúdio. Vzhľadom na požiadavky klientov a snahu vychádzať im maximálne v ústrety sa rozšírilo naše portfólio služieb až na súčasný full-servis v oblasti vizuálnej komunikácie vrátane kreatívneho a technického riešenia marketingových stratégií.

K projektom pristupujeme z pohľadu cieľovej skupiny. Priorita pre nás je odozva Vašej cieľovej skupiny, tak aby účinnosť a výsledný efekt našej práce bol čo najvyšší. Tak vieme zabezpečiť, aby bol spokojný aj náš zákazník - zadávateľ reklamy. Naším cieľom do budúcna je neustále rozširovanie a skvalitňovanie služieb, pružné reagovanie a prispôsobovanie sa požiadavkám našich klientov.

Od zákazníkov si ceníme priestor pre tvorivú prácu, ktorej výsledkom býva úspešný a docenený projekt.Logo H2K Group, s.r.o.

Copyright © 2007 H2K Group, s.r.o. All Righst Reserved.